Artikel 29 september 2022

Hoop op betere data-uitwisseling in zorg herleeft

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat ervoor moet zorgen dat verschillende zorgsystemen met elkaar kunnen communiceren. Heel politiek Den Haag hoopt dat met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) de huidige impasse is te doorbreken. Doel is dat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen.

Het kan echter nog wel even duren voordat alle onderliggende regelgeving gereed is. Als eerste wordt de medicatieoverdracht, momenteel nog een heikel punt, vlot getrokken. Althans dat is de hoop. Uitgewerkte regels hiervoor moeten volgend jaar in werking treden. Dan dienen gegevens over medicatie verplicht elektronisch te worden uitgewisseld. Nu moeten data vaak handmatig worden overgetypt met alle kans op fouten. Andere data-uitwisselingen komen vanaf 2024 aan de beurt. Ook dan liggen er nog een aantal hobbels op de weg.

De Wegiz richt zich primair op de uitwisseling van gegevens, niet op het verwerken van die data in het zorg-informatiesysteem zelf. De Tweede Kamer wil dat ook wat wordt gedaan aan de te grote marktmacht van sommige ict-leveranciers waaronder ChipSoft. Door enkele eisen op te nemen waaraan ict-producten in de zorg moeten voldoen, kunnen vendor lock-ins afbrokkelen. Met eisen zoals kosteloze dataportabiliteit valt de keuzevrijheid voor zorgaanbieders en de marktwerking te verbeteren. Ook VWS-minister Ernst Kuipers is overtuigd van de noodzaak dat het overstappen tussen verschillende systemen moet worden vergemakkelijkt.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant