Artikel 4 oktober 2022

Experts gezocht voor technorm orgaan-op-chip

Standaardisatie-instituut NEN richt een nieuwe expertgroep op voor de ontwikkeling van technische standaarden voor organen op een chip. Bij onderzoeken naar medicatie en de behandeling van ziekten wordt steeds vaker geëxperimenteerd met menselijk of dierlijk weefsel op een siliciumplaatje dat via sensoren wordt gemonitord. Dit kan in de toekomst bijdragen aan proefdiervrij onderzoek. Om die ontwikkelingen te versnellen, zijn technische standaarden nodig.

De expertgroep met de naam Organ-on-Chip (OoC) werkt aan het nabootsen van de werking van een orgaan met behulp van microchiptechnologie en maakt onderdeel uit van het programma Nxtgen Hightech. Dat is een innovatieprogramma van de Nederlandse overheid, waar 450 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds beschikbaar is. Dat bedrag wordt aangevuld met geld van bedrijven en organisaties in de zorg- en techsector.

Standaardisatie is een van de pijlers van dat programma. De Nederlandse expertgroep Organ-on-Chip wordt door NEN gecoördineerd en werkt samen met de Europese focusgroep Organ-on-Chip.

Op dinsdag 15 november van 10.00-12.00 uur is er een online-bijeenkomst over de Nederlandse expertgroep Organ-on-Chip. Hierbij wordt ingegaan op de scope van de expertgroep, de relatie met de Europese focusgroep en Nxtgen en de mogelijkheden voor deelname. Belangstellenden kunnen zich via deze link aanmelden.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant