Artikel 21 februari 2022

Egge van der Poel: ‘Eigenaarschap op data remt innovatie’

Egge van der Poel - dataexpert in de zorg

Geen bedrijfstak waarin data als kostenpost geldt, behalve dan de zorg. Dergelijke denkfouten staan broodnodige innovatie in de weg, stelt dataexpert in de zorg Egge van der Poel. “Data en digitalisering helpen ons leervermogen te vergroten en te versnellen.” En acceleratie van dat leervermogen is gezien de grote uitdagingen van de zorg keihard nodig: “We gaan het niet redden met tien procent beter. Het moet tien kéér beter.”

Om een dergelijke verbeterslag te maken, is een radicaal andere inrichting van de zorg noodzakelijk, constateert Van der Poel met coauteurs Martijn Buitenhuis en Nart Wielaard in het recent verschenen boek ‘Geheelmeesters’.  “Als we blijven zitten in de huidige groef, gaan we het niet voor elkaar krijgen”, stelt Van der Poel, die tijdens de eerste Health CatchUP van BeBright en Dutch Health Hub als keynote-spreker optreedt. “We moeten sneller van elkaar leren. Meer nog dan het beter benutten van data vormt ‘leren’ de rode draad van het boek.”

Wiel uitvinden

Uitgerekend op het gebied van kennisdeling ziet Van der Poel grote problemen. Artsen steken nauwelijks wat op van elkaars werk. Bestuurders leren niet van ervaringen in andere sectoren. Structuren ontmoedigen samenwerken en leren. En het potentieel van nieuwe data-gedreven technologie wordt slecht benut. Zodoende wordt in de zorg elke dag het wiel opnieuw uitgevonden…

Lees het hele artikel op dutchhealthub.nl

Ook interessant