Artikel 19 april 2023

Eerste Kamer unaniem achter Wegiz

Het wetsvoorstel dat het elektronisch uitwisselen van zorggegevens verplicht stelt, is door de Eerste Kamer. De Senaat schaarde zich gisteren unaniem achter het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Gestreefd wordt naar normalisatie van eisen aan taal en techniek. Dit moet zorgen dat verschillende zorgsystemen met elkaar kunnen communiceren. Alles moet straks digitaal, uitwisseling via bijvoorbeeld de fax of met papiertjes is voortaan uit den boze.

De motie van senator Gerkens (SP) die de regering vraagt om zorgaanbieders van afdoende ondersteuning te voorzien voor de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen is aangehouden. Gerkens wil dat toegang tot het medisch dossier decentraal mogelijk is via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties. Minister Kuipers (VWS) had de motie ontraden.

De Wegiz is gericht op het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. De wet maakt het mogelijk om voor bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen gegevensuitwisselingen te bepalen hoe gegevens uitgewisseld moeten worden. Door het verplicht stellen van het elektronisch uitwisselen van gegevens kan uitwisseling onafhankelijk van een specifieke elektronische infrastructuur plaatsvinden

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant