Artikel 1 februari 2021

Dataverkeer verpleegzorg moet beter

De onderlinge data-uitwisseling tussen zorgpartijen moet naar een hoger niveau. Daartoe hebben Patiëntenfederatie Nederland, brancheorganisatie ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland een convenant getekend.

Het convenant vormt de bezegeling van afspraken in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). De afspraken zijn bedoeld om knelpunten in de uitwisseling van gegevens op te lossen. Gezamenlijk doel is om de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever te laten verlopen. Softwareleveranciers binnen de zorg waren bij de ontwikkeling van het convenant betrokken.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant