Artikel 22 november 2022

Brede steun voor aanpak ACM in zorg-ict-markt

De verscherpte concurrentieregels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de zorg-ict-markten in petto heeft, zijn goed ontvangen. Uit de reacties van de verschillende marktpartijen blijkt brede steun voor de leidraad en aanpak van de ACM in deze markt.

De leidraad ‘Goedwerkende markten voor zorg-ICT’ biedt duidelijkheid over de toepassing van de mededingingsregels om met name de gegevensuitwisseling te verbeteren. In de leidraad staat beschreven welke gedragingen verboden zijn.

De ACM heeft naar aanleiding van de reacties meer aandacht gegeven aan de gevolgen van een niet goed werkende zorg-ict-markt voor patiënten. In verschillende reacties wordt verder gewezen op de internationale dimensie van de markt voor zorg-ict.

De toezichthouder ziet dat de Nederlandse markt moeilijk toegankelijk is vanwege de noodzakelijke hoge investeringen en  gebrek aan ict-standaarden. Probleem ook is dat overstappen voor zorginstellingen lastig en kostbaar is. De drempel ligt hoog waardoor nieuwe aanbieders moeilijk aan de bak komen. Alle reacties zijn samengevat in een consultatieverslag en verwerkt in de definitieve leidraad.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant