Zes actuele thema's

1. Artificial Intelligence (AI)

Bijna geen sector verzamelt en verwerkt zoveel data als de zorg. Door algoritmes op deze data los te laten, ontstaan baanbrekende nieuwe inzichten. Kunstmatige intelligentie maakt zo patronen en correlaties zichtbaar die voorheen verborgen bleven. Ziektes kunnen eerder worden opgespoord en behandeld.

Welke groepen patiënten lopen gevaar? Welke hebben het meeste baat bij een interventie? Als AI antwoord kan geven op deze vragen, kan dit de druk op het zorgstelsel enorm verlichten.

Maar hoe realistisch is dit scenario? Voorlopig hebben de Nederlandse zorg en life sciences de grootste moeite om voldoende data te ontsluiten. Over financiering en regeldruk nog maar gezwegen.

Registreer je voor gratis toegang voor Zorg & ICT en kom kennis opdoen over AI.

Registreer voor gratis toegang

2. Cybersecurity

Ieder jaar krijgen wereldwijd honderden zorgorganisaties met cybercrime te maken. En dat worden er alleen maar meer. De vraag is niet óf een zorgorganisatie slachtoffer wordt, maar wanneer. Voeg daarbij de duizenden datalekken die maandelijks optreden en het moge duidelijk zijn hoe belangrijk cybersecurity is.

Toch blijken zorgorganisaties vaak onvoldoende voorbereid. Dat begint al bij het bewustzijn van de professionals. Wie weet hoe kwetsbaar al die nieuwe digitale apparatuur in de zorg is? Ook op organisatorisch niveau ontbreekt beleid. Met mogelijk ernstige gevolgen. Denk aan verstoring van het zorgproces, reputatieschade en financieel verlies door de betaling van losgeld. En dan is er nog de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die bij nalatigheid boetes tot 5 procent van de jaaromzet kan uitdelen.

Wat te doen om digitale weerbaarheid te vergroten en patiëntdata te beschermen? Tijdens Zorg & ICT delen deskundigen, aanbieders en gebruikers de laatste inzichten ervaringen.

3. Databeschikbaarheid

Met de goedkeuring van de Wegiz wordt elektronische gegevensuitwisseling de wettelijke norm in de zorg. Dus weg met de fax en het overtypen van informatie.

Over de noodzaak van naadloze elektronische overdracht is het veld het eens. Voor goede zorg moeten zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. De praktijk is echter weerbarstig. Gesloten systemen en organisatorische versnippering staan gegevensuitwisseling in de weg.

Hoe kan de zorg de hobbels naar effectieve digitale gegevensuitwisseling nemen? Wat is er nodig om digitale informatie ‘vrij’ te laten stromen? Moet de overheid strakkere regie voeren? Wat is de rol van respectievelijk leveranciers, zorgaanbieders en zorgvragers?

Kom naar Zorg & ICT en krijg antwoord op bovenstaande vragen.

Registreer voor gratis toegang

4. Health IoT

Of het nu de stappenteller is of fietsapp Strava, ‘genetwerkte’ apparaten die onze lichaamsfuncties meten, registreren en via internet delen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Dit Internet of Things (IoT) biedt de zorg ongekende mogelijkheden. Waar voorheen dure onderzoeken in het ziekenhuis nodig waren, kunnen artsen patiënten nu op afstand volgen en zelfs behandelen.

‘Sprekende’ implantaten, een camerapil of slimme domotica die ouderen omhelst, de mogelijkheden zijn eindeloos. Niet zo vreemd dus dat de waarde van deze markt wordt geschat op meer dan 10 miljard euro in 2024.

Maar juist waar gezondheid, zorg en de markt elkaar tegenkomen, kan ook frictie optreden. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van al die slimme apparaten? Wat gebeurt er met alle data die ze ophalen?

5. Virtuele zorg 

Sleutelen aan het menselijk lichaam zonder gevaar voor de patiënt. Medicijnproeven zonder schadelijke neveneffecten. Het kan allemaal in de virtuele werelden die met Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) kunnen worden opgeroepen.

Of het nu onderzoek, onderwijs of de klinische praktijk betreft, Extended Reality (ER) maakt de zorg efficiënter en veiliger. Dat is althans de belofte van deze zich snel ontwikkelende technologie.

Wat is er nodig om deze belofte in te lossen? Wat betekent een geheel of gedeeltelijk virtuele zorgomgeving voor de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager? Waar verandert virtuele verrijking in verschraling van de zorg?

Tijdens Zorg & ICT krijgt de bezoeker antwoord op deze en andere vragen. Maak kennis met de nieuwste  ER-technologie. Of beter nog: kom ook naar Zorg & ICT en probeer het zelf!

Registreer voor gratis toegang

6. Zorg op afstand

Het ziekenhuis van morgen staat bij de patiënt thuis. Steeds meer zorgverleners en patiënten maken gebruik van zorg op afstand. Met dank aan de covid-epidemie.

Deze groei zal de komende jaren versneld doorzetten. Zorgverzekeraars maken met ziekenhuizen harde afspraken over het verplaatsen van ziekenhuiszorg. Patiënten vinden zorg in eigen omgeving vaak te verkiezen boven een bezoek aan het ziekenhuis. En technologische hulpmiddelen als smartphone en tablet maken zorg op afstand ook steeds makkelijker.

Dit neemt niet weg dat zorgaanbieders met het onderwerp worstelen. Wat levert zorg op afstand ze op? Wat moeten ze straks met al die dure vierkante meters? En de burger vraagt zich af of zorg op afstand altijd en voor iedereen geschikt is.