De patiënt als partner

Thema Zorg & ICT 2017: De patiënt als partner

De samenleving digitaliseert en verandert. Mensen zijn mondiger, stellen hogere eisen en hebben nieuwe technologieën tot hun beschikking. Dit resulteert in zelfbewuste patiënten met hoge verwachtingen van zorg. De patiënt lijkt zorg wel te consumeren. En wil dit graag snel en digitaal waar mogelijk, en ook nog persoonlijk en op maat waar nodig. Om aan die behoefte te voldoen, is het van belang dat zorginstellingen vanuit de behoefte van de patiënt acteren. Anders gezegd: de patiënt gaan zien als partner. Is uw zorginstelling klaar om met de patiënt als partner samen te werken? Zorg & ICT 2017 geeft u praktische handvatten en laat u zien welke rol ICT hierbij speelt. 

De patiënt neemt regie over eigen zorg 

Door devices met handige apps en digitale communicatie kunnen patiënten steeds meer zelf regelen als het om hun gezondheid gaat. Op het moment dat het hen uitkomt. Kortom, de positie van de patiënt verandert en daarmee ook de positie van zorgprofessionals. Patiënten nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen gezondheid en het medisch proces. Met als gevolg dat veel zorgprocessen verbeteren voor de patiënt en soms ook de werkdruk verminderd wordt voor de zorgprofessional. Hiervoor zijn echter wel aanpassingen nodig in de technische infrastructuur van een zorginstelling met alle privacy risico’s en de capaciteitsimpact van dien.

Inspelen op de behoefte van de patiënt 

Zorginstellingen kunnen de patiënt die de regie neemt niet negeren. Dit vraagt echter wel om flexibiliteit in aanbod, nieuwe vormen van interactie en digitalisering van hun processen en fysieke IT-infrastructuur. Zorginstellingen moeten van aanbodgericht- naar vraaggericht denken voor persoonlijke zorg op maat. Hoe? Zorg & ICT 2017 inspireert, informeert en geeft handvatten om u op de juiste weg te helpen! 

Het thema 'De patiënt als partner' fungeert als paraplu voor de onderliggende thema’s:

 
Hoofd media partner
Media partners